Sağlıklı buzağı yetiştirme de pectolit in önemi

Ağustos 16, 2017 0 Yazar: modernciftlik
Sağlıklı buzağı yetiştirme de pectolit in önemi

İyi Yönetimin Sağlıklı Buzağı Yetiştirmekteki Önemi

Yossi Lidsky (Hayvan Besleme Uzamanı) tarafından hazırlanan yayının derlemesidir. Pectolit 2010 ishal kesici hakkında bilgi içeren yazıdır

lsrail süt sığır yetiştiriciliği, tüm dünyada yüksek verimleri ve gelişmiş teknolojileri ile iyi tanınmaktadır.

Ülkenin sürüsü 120.000 sağmal inekten oluşmaktadır ve yıllık ortalama süt üretimleri hayvan başı 11.781 Litre, başka bir deyişle Günlük hayvan başına süt üretimi yaklaşık 40 Litre civarındadır (2013).

Böylesine etkileyici bir performansı sürdürebilmek için öncelikle sağlıklı düvelere sahip olmak ve yetiştirmek gerekmektedir.

Dişi buzağılar, süt çiftliklerinin geleceğini belirlemekte, dolayısıyla gelecek için yüksek verimli sürülerin yetiştirilmesi için buzağılar en iyi şekilde bakım ve beslemeye tabi tutulmalıdır.

Buzağı sağlığı için doğum sonrası ilk gün çok büyük bir öneme sahiptir. Buzağılama sonrası ilk birkaç saat çiftliğin iki ana görevi mevcuttur. Öncelikle yavruyu anneden ayırıp dikkatlice kuru ve korunaklı bir yere taşımak gerekmektedir, sevk edilecek yerin daha önceden temizlenip dezenfekte edilmesi büyük önem taşımaktadır.

lkincil görev ise ağız sütünün doğru verilmesidir. Buzağıların kan dolaşımında antikor yetersizdir ve bağışıklık sistemi tam olarak gelişene kadar ağız sütü buzağıları korumak için hayati öneme sahiptir.

Doğum sonrası ilk gün içinde buzağı en az 4 litre yüksek kalitede ağız sütü alması gerekmektedir (40 kg canlı ağırlığında Holstein buzağı baz alınmaktadır.)

Bizim önerimiz doğum sonrası buzağının, en yakın zamanda ilk 2 litre ağız sütünü almasıdır. Geri kalan 2 litrenin ise devamında hemen verilmesi önem arz etmektedir.

Buzağı, doğum sonrası 4 litre ağız sütünü tüketmiş ise ihtiyacını karşılayacak düzeyde ağız sütünü tüketmiş demektir. Buzağı ikincil defada verilecek ağız sütünü tüketmez ise 2-3 saat beklenilmesi ve tekrar uygulama yapılması gerekmektedir.

Doğum sonrası göbek kordonu alkol ihtiva eden bir ürünle dezenfekte edilmelidir.

İlk gün boyunca yapılacak diğer uygulama ve tedaviler için Veteriner Hekime danışmak gerekmektedir.

Doğum sonrası ikinci ve üçüncü günde ise günlük 2 sefer 2 litre ağız sütü tükettirilmelidir. İkinci günden itibaren sınırsız miktarda temiz ve taze su buzağının önünde bulundurulmalıdır.

Yem ve Sütten Kesim

Birinci haftadan itibaren kesif yem buzağının önüne sunulmalıdır. Buzağıların erken kesif yem tüketmesi yüksek önem arz eder. Dizayn edilen kesif yemin yüksek kalitede üretilmesi ve günlük olarak taze servis edilmesi gerekmektedir. Güvenli sütten kesim için tükettiği kesif yemin miktarını belirleyebilmek çok önemlidir.

Normalde iyi bakım koşulları altında 50 kg canlı ağırlığında bir buzağı 2 kg kesif yem tüketebilirse sütten kesilebilir.

Sağlık Problemleri

Sut üretim çiftliklerinde fazla sayıda olan buzağılar, patojen kombinasyonlarına ve strese maruz kalarak bağışıklık sistemleri zayıflar ve hastalıklara daha duyarlı hale gelirler.

İshal semptomu buzağı büyütmede en yüksek oranda görülen sağlık problemidir. Sindirim sistemi problemleri ilk üç haftalık dönemde yaklaşık %50 buzağı kayıplarına sebep olmaktadır. Buzağı ölüm vakaları

GIF görülme sıklığı ilk 10 gün içinde oransal olarak fazlalık göstermektedir.

Buzağı ishalleri süt sığırcılığı dünyasında önemli maliyeti olan bir olgudur

ve ölümlere, tedavi ve laboratuar masraflarının artmasına. Buzağının

büyüme performansının düşmesine neden olur. Bu tarz yüksek maliyetle

rin yanı sıra ilerleyen.dönemlerde süt verimi üzerine de olumsuz etkisi bulunmaktadır.

ishalle birlikte seyreden su kaybı ve iştahın azalması, buzağıların ölümünde büyük rol oynar.

Bu nedenle ishal başlangıcında yapılacak tedavi ile problemin etkili bir şekilde önlenmesi gerekmektedir.

Buzağılardaki birçok patojen antibiyotiklere karşı direnç geliştirmiştir. Medikal tedaviler bu duruma yardımcı olmayacağı gibi buzağıları daha güçsüz hale getirebilir.

Pectolit 2010 ishal kesici bu tür önemli zamanlar için formüle edilmiştir. Eşsiz bir besin kaynağı olan ürün, 1988 yılında İsrail de formüle edilmiş olup sonraki dönemlerde tüm dünya ülkelerinde yaygın hale gelmiştir. PECTOLlT 2010’nun iki ana görevi mevcuttur; birincil görevi ishali tedavi etmek, ikincil görevi ise buzağıyı beslemektir.

lshali durdurma, ürünün içindeki besin maddelerinden kaynaklanmakta

dır. Ürün içerisinde az miktarda süt bazlı ürün bulunduğundan ötürü negatif / patojen bakterilerin oranını azaltmaktadır.

PECTOLIT 2010 bitkisel ürünler içermekte ve bu özelliği sayesinde patojenik bakterileri elemine etmektedir. Bağırsaktaki peristaltik hareketleri azaltır (su kaybını azaltmak için). Besinsel bileşenleri ve elektrolitlerin emilimi için ürün içeriğine glukoz ve glisin ilave edilmiştir ve ayrıca içerdiği tanen sayesinde bağırsak epitelinin iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

PECTOLIT 201 O’nun ishale karşı etkisini, üretici buzağıda ürünü kullanmaya başladıktan birkaç saat içinde görmeye başlayacaktır.

Gerekli elektrolit, mineral ve vitaminlere ek olarak ürün laktoz ve kakao yağıda içermektedir.

PECTOLlT 2010 süt yerine verilebilecek güvenli bir ürün olmakla birlikte,

birkaç gün risk almadan kullanılarak buzağının kondisyon kaybı yaşamasının da önüne geçebilir.